Sapaan Keakraban Di Tanah Papua (Bagian II)

Bapa deng Mama. Ilustrasi; IW
Bapa deng Mama. Ilustrasi; IW

BAPA, MAMA deng ANA/ANAK

Oleh; Izak Morin (PSBE FKIP Uncen Jayapura, Papua)

Pengantar

Dalam Bagian I sa su cerita tentang bagemana kitong pake Ade deng Kaka dan juga sa su janji untuk sambung cerita tentang bagemana Bahasa Melayu baku dapa deng Bahasa-Bahasa Papua. Jadi, de pu sambungan begini. Waktu Bahasa Melayu su sampe di Ternate, Tidore, dan Seram de juga baku tatongka deng Bahasa-Bahasa di tampa tiga ini dan dong baku talingkar dulu baru de balayar ke kitong pu tanah ini. Tapi, sblom de datang, de baku tatongka lagi deng Bahasa Arab, Bahasa Persia (Iran), Bahasa Hindi (India), dan Bahasa Tamil (India & Sri Lanka) karena pedagang-pedagang dari Arab, Iran, dan India dong yang sebarkan ajaran Islam di Maluku sblom Portugis dong datang tahun 1511. Jadi, kata-kata Arab yang dong tamba adalah Allah, doa, khotbah, mesjid, adil, aib, rahim, abjad, bab, eja, dan lain-lain. Trus, kata-kata Persia yang dong tamba adalah anggur, bandar, dewan, nasabah, pahlawan, pasar, saham, medan, dan lain-lain. Sedangkan dari Bahasa Hindi adalah cap, cium, ganja, kapas, kuli, kunci, roti, dan lain-lain dan dari Bahasa Tamil adalah kapal, kolam, mangga, logam, modal, tunai, nelayan, dan lain-lain.

Dari cerita di atas kitong bisa tau bahwa orang-orang Ternate, Tidore, Seram dan pedagang-pedagang ini dong yang bawa Bahasa Melayu yang su talingkar ini ke kitong pu Tanah Papua terutama di Misool, Fak-Fak, Kaimana, Kokas, dan kampung-kampung lain di semenanjung Onim.  Cukup disini dulu e, nanti sa sambung cerita ini lagi dalam Bagian III yang de pu judul “Bapa Ade, Bapa Tua, Mama ade deng Mama tua: Sapaan Keakraban di Tanah Papua.” Dalam Bagian III nanti sa cerita tentang bagaimana Portugis dong juga datang dan bikin dong pu gerakan tambahan di Maluku. Jadi, jang lupa baca Bagian III di Tong pu KOSAPA.   

Satu kali sa pi ke Airport Sentani mo jemput maitua dari Sorong. Tapi, psawat blom datang jadi sa jalan-jalan ke pintu masuk kberangkatan supa nonton-nonton orang yang mo brangkat. Sampe di situ sa rasa terharu karna sa lia begini ada ana prempuan satu de pluk de pu bapa deng mama trus de bilang: ‘BapaMama…sa jalan dulu, ee!’ Trus de pu bapa bilang: Iyo…anak. Tuhan jaga ana sampe kitong baku dapa lagi e’. Sa lia begini de pu bapa deng mama dong dua pu mata su kaca-kaca. Dalam pristiwa spanggal ini kitong lia bahwa sapaan Bapa, Mama deng Ana/Anak dong tiga pu arti sama deng Bapak/Ayah, Ibu deng Anak dalam Bahasa Indonesia. Dulu, dong tiga ini kitong hanya bisa dengar orang pake di satu keluarga saja macam pristiwa tadi. Tapi, skarang kitong su dengar orang pake dong tiga ini dimana-mana. Kitong tra usah heran karena Bahasa itu memang begitu suda. De cakadidi lagi jadi. De tra bisa tinggal badiam tapi berkembang trus. Di bawah ini sa mo kase contoh-contoh situasi dimana kitong biasanya pake dong tiga dalam kehidupan masyarakat.

  1. Bagemana pake Bapa, Mama, Ibu deng Ana/Anak saat baku panggil di Tanah Papua.

2.1. “Bapa… Bapa, kuda sa kaa.. sa tra bisa lia ni”

Bacaan Lainnya

Satu kali sa sama-sama deng sobat satu kitong pi nonton Persipura dong lawan PSM di Mandala. Sobat satu ni de bawa de pu ana laki-laki kacil. Pas Persipura dong ada goreng-goreng bola di depan PSM dong pu gawang begini penonton smua secara spontan dong badiri mo lia bagemana Persipura kas gol. Ana kacil ini de langsung bataria: “Bapa…Bapa, kuda sa kaa sa tra bisa lia ni.” Dalam konteks ini kitong lia bahwa ada komunikasi antar ana deng bapa dimana ana laki-laki kacil minta supa de pu bapa kas nae de di de pu bapa pu pundak karna de lagi mo lia Persipura dong pu tembakan gol. Disini, sapaan bapa adalah makna sebenarnya yang mo kas tunjuk bahwa ada hubungan keluarga ato hubungan darah antara bapa deng ana. Smua anana di Tanah Papua slalu pake sapaan bapa karena sapaan ini ada pu makna kesopanan dan kedekataan antara ana deng bapa. Jarang skali kitong dengar ada anana Papua bataria Ayah..ayah, tunggu sa dulu walaupun dong bisa pake sapaan ini juga.

Pas jam istirahat, ana kacil ini de pu kaka lewat dan de heran karna de pu ade duduk sendiri. Trus, de tanya: Ade iko sapa kesini? De jawab: Sa iko bapa to. De pu kaka balas: Bapa di? Ade jawab: Bapa pi bli air. Tiba-tiba dong dua pu bapa muncul dan bilang: Amor, ko datang deng sapa? Amor jawab:  Deng mama. Mama drop sa deng motor baru mama lanjut ke Dok VIII. Trus bapa bilang: Maaf, Amor. Bapa tra tau ko datang jadi bapa cuma bli air dua. Amor jawab: Trapapa. Kalo begitu bapa kase sa uang nanti sa pi bli sendiri. Ini adalah dialog antara ade-kaka dan ana-bapa.

Dari percakapan di atas kitong lia bahwa sapaan bapa dalam ungkapan Bapa di? dan Bapa pi bli air dan panggilan mama dalam ungkapan Mama drop sa …mama lanjut… sama dengan de (kata ganti orang ketiga tunggal dia, ia, beliau dalam Bahasa Indonesia). Tra mungkin kaka bilang: De di? ato Dia di? ato Beliau di? dan tra mungkin ana Amor bilang: De drop sa…dia lanjut.. dan juga tra mungkin ade jawab: De pi bli air ato Ia pi bli air ato Beliau pi bli air.  Trus, panggilan bapa dalam ungkapan: Bapa tra tau…bapa cuma bli….sama dengan sa (kata ganti orang pertama tunggal saya, aku dalam Bahasa Indonesia). Tra mungkin bapa bilang: Sa tra tau…sa cuma bli… Sedangkan sapaan bapa dalam ungkapan: Kalo begitu bapa kase sa uang…sama dengan ko, koi (kata ganti orang kedua tunggal kamu, anda dalam Bahasa Indonesia). Tra mungkin Amor bilang: Kalo begitu koi kase sa uang… Jadi, kitong slalu pake sapaan bapa deng mama dalam konteks keluarga inti. Sapaan dua ini pu makna kesopanan dan kedekatan antara anana deng orang tua kandung.

2.2. “Mama…mama, tadi bapa kuda sa baru sa lia Persipura dong kas gol.”

Waktu kitong pulang nonton Persipura sobat ini de ajak sa untuk stop sbentar di dong pu ruma dulu. Pas kitong sampe di ruma begini ana kacil ko maso cepat-cepat dan cari-cari de pu mama baru de smangat skali trus de bilang: Mama…mama, tadi bapa kuda sa baru sa lia Persipura dong kas gol.” Sa deng sobat tong dua maso trus duduk di teras depan. Langsung de pu maitua kluar dan tanya: Bapa kamdua mo minum apa? Trus sobat ini jawab: Bikin tepa [teh panas] saja, Ma. Brapa menit kemudian tepa kosong ko muncul. Jadi, sobat ini de bilang sama de pu maitua begini: Ma, coba lia sagu dalam bufet dulu masa tong dua minum tepa kosong-kosong begini ka. Habis makan dan minum sa mo pulang jadi sa badiri dan bilang: Ibu, sa permisi dulu. Mace ko muncul dari dapur dan bilang: Bapa tolong bilang hormat untuk ibu di rumah e. Trus, sa bilang: Trima kasih bapa dan ibu. Slamat malam!  Sampai di rumah begini maitua ada lap-lap televisi karna debu fol. Trus sa bilang: Malam ma. Ma dapa salam dari ibu Mandowen. Langsung maitua balas: Bapa ketemu ibu di? Sa jawab: Bapa stop di dong pu ruma tadi.

Cerita di atas mo kas tau kitong tentang tiga hal. Pertama, sapaan mama dari ana laki-laki kacil tadi adalah benar-benar penanda hubungan keluarga ato hubungan darah antara ana deng mama. Anana Papua tra perna pake sapaan ibu untuk panggil dong pu mama kandung. Kalo ada anana yang pake sapaan ibu maka de pu jumla pasti kacil skali. Kedua, sapaan ma (singkatan dari mama) deng bapa adalah sapaan kedekatan ato keakraban ato keintiman antara suami-istri. Coba lia dialog antara sa pu sobat deng de pu maitua dan dialog antara sa deng maitua. Waktu kitong masi pacaran kitong baku panggil ade-kaka tapi waktu kitong su kawin dan su pu anana maka kitong pake bapa-mama sebagai sapaan suami-istri. Bapa-bapa Papua dong tra perna panggil dong pu maitua ibu ato bu. Kalo ada bapa-bapa yang pake sapaan ibu maka de pu jumla pasti kacil skali. Ketiga, sapaan bapa deng ibu adalah tanda hormat dan akrab antara orang yang su pu keluarga dan dong pu umur sama seperti dialog di atas. Tra mungkin sa bilang sama sobat de pu maitua: Mama, permisi dulu ato sa bilang sama maitua: Ma dapa salam dari mama Mandowen. Tra mungkin maitua bilang: Bapa ketemu mama di? Dalam konteks ini kitong slalu pake sapaan bapa dan ibu supa kitong tra bole panggil orang pu nama kecil kecuali fam.    

2.3. “Bapa, itu Bapa pu Bapa ka?   

Satu malam sa pi bli sagu forna klapa di pasar Cigombong, Kotaraja. Sa kluar dari pasar begini mahasiswa ekstensi Fakultas Hukum Uncen satu de sapa sa: “Malam, Bapa.” Trus, sa juga balas “Malam Bapa”. Mahasiswa ini de lebe tua dari sa. De ada badiri deng de pu ana laki-laki kacil. Sa jalan sekitar tiga langkah begini sa dengar de pu ana tanya sama de pu bapa: “Bapa, itu Bapa pu Bapa ka? Trus, de pu bapa jawab: “Trada ya, itu bapa pu pa guru di Uncen.” Sa senyum-senyum dan jalan trus. Ini adalah pertanyaan dari ana yang masih polos ato lugu karena de tau persis bahwa sapaan bapa hanya untuk hubungan bapa deng ana dalam arti yang sebenarnya. Tapi, situasi ini mo kas tau kitong bahwa sapaan bapa de su kluar dari de pu rel.

Seandainya, sa perempuan maka mahasiswa tadi pasti de bilang: “Malam ibu” tapi bukan “Malam mama.”  Jadi, sapaan bapa dan ibu adalah sapaan yang mahasiswa dong pake untuk panggil dong pu dosen laki-laki dan perempuan dalam lingkungan ruang kuliah dan kampus tanpa lia batas umur. Mahasiswa yang su usia tua dong tetap sapa dong pu dosen muda deng sapaan bapa dan ibu. Tapi juga sapaan dua ini anana skola pake untuk panggil dong pu guru. Jadi, dong dua ada pu makna penghargaan ato penghormatan dari anana skola kepada guru ato dari mahasiswa kepada dosen. Oleh karena itu, anana skola ato mahasiswa dong masih pake sapaan dua ini walaupun su di luar skola ato kampus macam di pasar, toko, airport, dll. Bahkan, ada anana skola ato mahasiswa yang su selesai skola ato kuliah tapi dong masih pake sapaan dua ini kalo dong ketemu deng dong pu bekas guru ato dosen di mana saja. Selain itu, dosen deng dosen, guru deng guru, pegawai-pegawai dalam satu kantor ato satu tampa kerja dong baku panggil dengan sapaan bapa dan ibu tanpa lia umur.

2.4. “Sa mo tanya Bapa dan Ibu satu pertanyaan dulu?”        

Pertanyaan macam begini kitong biasanya dengar waktu anana skolah ato mahsiswa dong tanya dong pu guru ato dosen dalam ruang belajar/kuliah ato waktu wartawan dong tanya orang untuk dong pu brita di koran ato di situs online. Sapaan bapa dan ibu dalam pertanyaan ini adalah pengganti sapaan ko, koi, kam (kata ganti orang kedua tunggal kamu, anda dalam Bahasa Indonesia). Jadi, kalo kitong buang kata bapa dan ibu dalam pertanyaan di atas maka nanti de pu bunyi begini: “Sa mo tanya kam dua satu pertanyaan dulu?” Dari sisi gramatikal atau struktur kalimat, susunan kalimat dan pemilihan kata dalam pertanyaan ini benar 100%. Tapi, dari sisi adat ato etika ato tata krama komunikasi, sapaan kam dua dalam pertanyaan ini tra pas ato tra pantas kitong pake dong dua dalam konteks proses blajar mengajar dan wawancara jurnalisme. Kitong smua pasti akui bahwa fungsi sapaan bapa dan ibu sebagai kata ganti orang kedua tunggal adalah penanda suasana baku hormat satu sama lain ato penanda sopan santun dalam komunikasi antar sesama.  

2.5. “Sblom Bapa jawab pertanyaan tadi, Bapa mo tanya Bapa dulu.”    

Ini adalah suasana tanya jawab dalam ruang kuliah antara dosen dan mahasiwa yang dong dua pu umur sama sehingga sapaan bapa disini mo kas tunjuk kitong bahwa ada suasana akrab dan baku hormat dalam diskusi ini.  Dalam pernyataan ini sapaan bapa ada muncul tiga kali. Sapaan pertama dan kedua adalah pengganti sapaan sa (kata ganti orang pertama tunggal saya, aku). Sedangkan sapaan ketiga adalah pengganti sapaan ko, koi (kata ganti orang kedua tunggal kamu, anda dalam Bahasa Indonesia). Jadi, kalo sa bikin ulang kalimat di atas tadi maka nanti de pu bunyi begini: “Sblom sa jawab pertanyaan tadi, sa mo tanya koi dulu” Kalo sampe pernyataan ini yang muncul dalam suasana diskusi akademis antara orang-orang yang pu usia su lanjut maka kitong smua pasti terka bahwa tensi dalam ruangan diskusi ini su tinggi skali jadi dong su injak-injak etika komunikasi dan kas nae emosi jadi alat penangkis argumen ato alat pertahanan argumen.

2.6. “Bapa/mama jual matoa brapa ka?

Pertanyaan begini biasanya pembeli dong yang pake kalo penjual itu de laki-laki ato perempuan. Sapaan bapa ato mama kitong pilih untuk pake kalo kitong lia bahwa penjual matoa ini de lebe tua dari kitorang. Trada hubungan keluarga ato hubungan darah antara kitong deng penjual tapi sapaan ini yang kitong slalu pake dalam konteks jual-beli di Tanah Papua. Kitong tra perna dengar orang bilang: “Koi jual matoa brapa ka?” Yang nanti kluar dari kitong mulut adalah sapaan macam bapa, mama, kaka, ade, om, dan tanta. Kalo sampe ada sapaan ko, koi, kamu yang muncul dalam konteks jual-beli matoa maka pembeli dan penjual su pasti dong pu umur sama ato sama-sama anana usia skola.

Ada contoh lain macam “Bapa, kitong permisi dulu.” Sa pu anana laki-laki ada satu di SMPN 11, ada satu di SMANSA Abe, dan ada satu di Uncen. Kalo dong pu kawan-kawan su slesai blajar klompok di rumah dan dong mo pulang dong biasanya datang ke sa di blakang rumah ato di halaman depan dan dong bilang macam begitu. Jadi, sapaan bapa disini trada kaitan deng hubungan keluarga ato hubungan darah antara ana deng bapa tapi ini adalah akibat dari hubungan baik antara sa pu anana deng dong pu kawan-kawan. Kadang-kadang anana SMP deng SMA dong cenderung panggil om dari pada bapa. Sedangkan anana mahasiswa suka panggil bapa. Ada juga contoh lain macam “Bapa, mama tong permisi ke Abe dulu.” Ini adalah ucapan dari sa pu ana perempuan pu pacar. De pake bapa dan mama bukan karena ada hubungan keluarga tapi de ikut cara panggil dari sa pu ana perempuan. Kitong smua su tau bahwa bukan saja dalam konteks-konteks yang sa sebut tadi kitong pake sapaan bapa dan mama tapi juga dalam konteks apa saja. Faktor umur yang biasanya jadi patokan utama untuk kitong pake sapaan-sapaan keakraban, kedekatan, dan kesopanan tersebut.  

2.7. “Mama, bli sagu bakar!” dan “Ibu, bli jagung!”

Awal tahun 2016 warga jemaat GKI Eden Pokhouw dong pi buka tahun pelayanan sambil piknik di Pantai Base G. Sa juga umat jadi sa iko. Waktu duduk-duduk di pante begini ada mama Serui satu de pu umur sekitar 60 tahun ato lebe de ada bawa sagu bakar dalam bokor baru lewat di pinggir pante. Maitua ini de mati makan sagu lagi jadi langsung de panggil: “Mama, bli sagu bakar.” Tra lama begini ada ibu Buton satu de bawa jagung rebus dan de lewat depan kitorang. Anana juga kapala makan jagung rica-rica garam lagi jadi dong paksa dong mama bli jagung. Trus, maitua de panggil: “Ibu, bli jagung.” Lidah macam tra pas ka kalo maitua de panggil penjual jagung deng sapaan mama. Oleh karna itu, yang kluar dari maitua pu mulut adalah panggilan ibu. Secara etnis penjual Papua dan Buton dong dua beda sehingga cara sapaan pasti beda juga. Kalo sa pi bli sayur di pasar Yotefa dan ada dua penjual perempuan, satu dari Jawa dan satu dari Papua, dan dong dua pu umur sekitar 60 ato lebe maka sa pasti pake sapaan mama untuk yang Papua dan sapaan ibu untuk yang Jawa. Kalo sa sapa penjual Jawa dengan panggilan mama nanti de pasti rasa aneh dan kemungkinan dalam hati de bilang: Bapa ini pikir sa ni de pu mama ka. Demikian juga kalo sa sapa penjual Papua dengan panggilan ibu. Kemungkinan mama Papua ini nanti de bataria sa: Yeeii…apa ni. Bapa pikir sa ni perem amber ka? Jadi, di Tanah Papua kitong smua su baku tau sapaan mana yang pas untuk kitong pake dalam interaksi sosial.

2.8. “Anana, mari bantu bapa angkat kursi ke ruma dulu.”

Kitong ada bikin acara ulang tahun di ruma jadi sa jalan ke tetangga mo pinjam kursi. Trus, ada anana muda dong duduk di bawah pohon matoa jadi sa bilang: Anana, mari bantu bapa angkat kursi ke ruma dulu. Angkat sampe di ruma ada ana satu tanya: Bapa, tong taru di? Dalam dialog ini trada hubungan keluarga ato hubungan dara tapi cara ini yang slalu kitong pake di lingkungan tetangga. Kalo lebi dari satu ana/anak kitong biasanya pake anana. Bahasa Indonesia bilang anak-anak. Di Tanah Papua kitong juga bilang anana Persipura, anana PAM GKI Pokhouw, anana KNPB, dll. Bapa-bapa ato mama-mama yang su di atas umur 60-an biasanya panggil anana yang pu umur sekitar 40-an ke atas deng sapaan ana/anak. Contoh, ada bapa satu dan mama satu di GKI Eden Pokhouw dong dua slalu panggil sa: Ana Morin dan sa panggil dong dua: bapa dan mama. Sa tra tamba dong dua pu fam kalo sa bicara langsung deng dong dua. Tapi, kalo dong dua trada waktu sa bicara maka sa bisa tamba dong dua pu fam seperti: sa mo pi di mama Nauw pu ruma di Pokhouw Tengah. Ada unsur kekeluargaan dalam sapaan anana, ana dan bapa ato mama.

  1. Mengapa sapaan Bapa deng Mama kitong harus tamba anana pu nama, nama pekerjaan, nama tampa kerja, nama tampa tinggal, fam dan lain-lain.

3.1. “Mama Hendrik, tong mo pinjam kursi untuk tunas.”

Ada ibada Tunas anana Skola Minggu di sbela sa pu ruma. Anana dong datang mo pinjam kursi untuk tunas. Kebetulan maitua ada sapu-sapu daun geyawas kering depan ruma jadi anana dong bilang: Mama Hendrik, tong mo pinjam kursi untuk tunas. Trus, maitua bilang: Anana tunggu e, nanti bapa Hendrik kas kluar kursi dulu. Dari dialog ini kitong lia bahwa kalo orang yang tra tau cara baku panggil di Tanah Papua maka nanti de heran kalo ada perempuan yang pu nama Hendrik. Dan de juga nanti de kira sa pu nama Hendrik. Padahal, Hendrik adalah nama dari sa pu ana laki-laki. Seandainya sa ada ana perempuan yang de pu nama Rita maka anana nanti panggil sa Bapa Rita. Cara macam begini kitong biasanya pake di Tanah Papua karna anana tra bole sebut orang tua pu nama. Oleh karena itu, sbelum kitong mo kunjungi kitong pu kawan di satu kompleks perumahan maka kitong harus cari tahu dulu de pu anana pu nama. Contoh, perna ada orang yang datang ke kitong pu kompleks mo cari maitua. Dong tanya sama anana yang main begini: Kitong cari ibu Agustina pu ruma.

Anana yang main trada yang tau sama skali. Kebetulan sa pu anana juga trada yang main di situ. Seandainya dong bilang: Kitong mo cari mama Hendrik pu ruma maka dong pasti dapa. Di smua kompleks ato kampung di Tanah Papua kebanyakan anana tra tau orang tua lain pu nama dan memang kitong pu adat larang anana untuk sebut orang tua pu nama. Dan juga ingat bahwa di Tanah Papua orang dewasa dan anana tra akan perna bilang Ibu Hendrik  tapi harus bilang Mama Hendrik karna ini adalah cara yang kitong smua su pake. Kalo pake sapaan Ibu Hendrik maka de pu arti lain.

Contoh lain yang sa lia dan alami sendiri adalah Dharma Wanita Unit FKIP Uncen kalo dong mo kase undangan untuk maitua maka dong tulis: Kepada Yth. Ibu Izak. Waktu sa lia surat itu sa kira dong seharusnya tulis bapa tapi mungkin dong sala tulis. Padahal waktu sa buka surat ternyata surat itu memang untuk maitua.

Jadi, cara macam begini hanya organisasi perempuan dong yang pake (mungkin tra smua). Sa sendiri anggota Persekutuan Kaum Bapa (PKB) GKI Eden Pokhouw kalo kitong mo undang bapa-bapa dong pu maitua kitong tra perna tulis: Kepada Yth. Ibu Ismael. Yang kitong tulis adalah Kepada Yth. Ibu Ongge karena ibu ini pu paitua de pu nama Ismael Ongge. Kitong hanya pake suami-suami pu fam karena di Tanah Papua kitong harus ikut garis keturunan laki-laki sesuai deng adat yang ada. Tapi, sekarang ini ada kecenderungan untuk kitong pake maitua pu fam juga. Contoh: Kepada Yth. Ibu A. Wossiry-Morin. Orang yang baca surat ini de pasti tau bahwa ibu ini de pu fam Wossiry dan de pu paitua pu fam Morin. Jadi, kitong tra bole tulis tabolabale macam Ibu Morin-Wossiry. Dalam korespondensi di lingkungan gereja sapaan ibu deng bapa yang kitong slalu pake. Kitong tra perna pake mama kecuali kitong pake de secara lisan untuk mama-mama yang dong pu umur sama dengan kitong pu mama.  

3.2. “Mama gunung su sakit lama.”     

Dulu di kampung Pokhouw ada mama satu de pu nama Onete Ongge dan de pu ruma ada di bukit. Jadi, smua orang dewasa di kampung biasanya panggil mama ini mama gunung. Sedangkan kitong pu anana panggil nene gunung tapi ada juga yang panggil nene rambut puti karena mama sendiri saja yang pu rambut puti di kampung Pokhouw waktu itu. Satu kali maitua esemes sa kas tau kalo Tuhan su panggil mama gunung. Sa balas esemes tanya knapa. Maitua balas: Mama gunung su sakit lama. Selain itu, di Tanah Papua kalo ada mama ato bapa yang de pu umur sama deng kitong pu orang tua maka kitong pasti panggil dorang mama ato bapa dan kitong tamba dong pu nama pekerjaan di ujung. Contoh: Mama guru mo dari mana? Ada juga kitong tamba dong pu fam. Contoh: Bapa Yarisetouw tinggal di Pokhouw Tengah.

3.3. “Ibu Lurah ada kase undangan untuk rapat di Bapa RT pu rumah”

Pulang dari kantor sampe di ruma maitua bilang: Ibu Lurah ada kase undangan untuk rapat di Bapa RT pu rumah”. Kampung Pokhouw ada di bawah Kelurahan Yabansai dan yang jadi lurah adalah perempuan dan ketua RT adalah laki-laki. Sebenarnya maitua juga bisa bilang: Ibu Kaigere ada kase undangan untuk rapat di Bapa Ongge pu ruma karena maitua kenal dong duaDi Tanah Papua kitong biasanya pake sapaan bapa dan ibu trus kitong tamba dong pu jabatan ato pekerjaan ato fam.  Jadi, tergantung juga pada orang yang bicara. De mo tamba nama pekerjaan ato fam setelah sapaan bapa dan ibu. Kalo kitong tamba nama jabatan berarti kitong mo kas tunjuk status sosial dari orang tersebut. Tapi, kalo kitong pake nama fam berarti kitong mo kas tunjuk unsur kekeluargaan, yaitu: kitong kenal dong baik skali.

3.4. “Ana mantu, bapa mo ke Sorong satu minggu baru bale.”

Satu kali ada bapa mantu satu de bicara sama de pu ana mantu begini: Ana mantu, bapa mo ke Sorong satu minggu baru bale. Trus de pu ana mantu bilang: Trapapa bapa, nanti ana cari bapa pu tiket besok. Dari percakapan ini kitong lia bahwa ana mantu panggil de pu bapa mantu deng sapaan bapa. Kalo yang bicara adalah mama mantu maka ana mantu juga nanti bilang mama. Bagi yang su pu keluarga kitong tra perna bilang: Selama pagi, bapa mantu deng mama mantu. Kitong hanya bisa bilang: Selamat pagi, bapa deng mama. Kecuali kitong mo perkenalkan kitong pu bapa mantu ato mama mantu ke orang lain kitong bisa bilang: Ini sa pu bapa mantu deng mama mantu. Demikian juga bapa mantu deng mama mantu biasanya bilang: Ana nanti tolong bli mama pu pinang ato Ana tolong antar bapa ke pasar dulu. Jadi, dalam percakapan tiap hari ada juga situasi dimana bapa mantu ato mama mantu tra tamba sapaan mantu di depan ana.

  1. Penutup

Sapaan bapa, mama, ibu, ana/anak adalah sapaan-sapaan yang kitong biasanya pake ato kitong dengar orang pake dalam satu keluarga saja. Tapi, skarang kitong su bisa pake sapaan-sapaan ini dalam lingkungan masyarakat luas di Tanah Papua. Orang yang sama skali trada hubungan keluarga deng kitorang bisa panggil kitong bapa, mama, ibu, ato ana/anak. Anana biasanya pake sapaan bapa dan mama kepada orang yang de pu umur sama deng dong pu orang tua. Orang tua juga biasanya panggil ana/anak ato anana kalo ada anana yang dong pu umur sama deng dong pu anana pu umur. Sapaan bapa dan ibu biasanya kitong pake kalo kitong orang dewasa dan pu umur sama. Tapi juga, orang-orang di satu skola ato kantor dong bisa baku panggil deng bapa ato ibu tanpa lia umur. Kebanyakan anana Papua pake bapa dan mama untuk dong pu orang tua kandung. Jarang skali kitong dengar dong pake ayah dan ibu. Kitong juga bisa tamba nama anak, nama tempat tinggal, nama pekerjaan, dan fam setelah sapaan-sapaan tersebut.

Sapaan-sapaan ini kitong pake karena kitong tra mo panggil orang lain pu nama kecil dan juga kitong tra mo pake sapaan ko ato koi untuk panggil orang. Ini adalah tanda bahwa kitong pu adat masi ada dan tamba kuat. Ada unsur kesopanan, keakraban, dan penghormatan kalo kitong pake sapaan-sapaan ini. Oleh karena, mari kitong jaga sama-sama supa nilai-nilai adat yang ada dalam kitong pu sapaan-sapaan ini trus ada dan hidup di kitong pu Tanah Papua.

Silahkan tamba daftar di atas supa kitong dapa masukan yang banyak tentang dimana saja kitong bole pake sapaan bapa, mama, ibu deng ana/anak.

Jow suba!!!  Wa wa wa!!!

Bahan referensi

Sneddon, James. 2003. The Indonesian Language: Its history and role in modern society. Sydney: UNSW Press.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.